Etruskit – Wikipedia
Etruskit hautasivat vainajansa yksittäin ruumiina, mutta ajan kuluessa polttohautaus yleistyi Latina. ISBN 978-952-495-036-7. Lähteet Italia. Esimerkki: τεθνηκέναι , tethnekenai (τεθνάναι , tethnanai) = olla kuollut, olla vainaja Futuurivartalo kehittyi kreikkaan muita tempusvartaloita myöhemmin ja poikkeaa linjasta sikäli että sillä on aina puhtaasti ajallinen merkitys (viittaa tulevaisuuteen). Noin 200 niistä on koristeltu maalauksin Antiikki. Tämä luku tosin katosi kreikasta jo suhteellisen varhain. Tutkijat arvelivat ensin, että kyseessä oli soturin puoliso, prinsessa, jolle haudasta löytyneet korut kuuluivat Korkeakulttuuri. Scott, H. Romalaisaikana vaikuttaneita naisia olivat esimerkiksi kuningasajan Tanaguir ja keisariajan Ugulania Sarkofagi. ISBN 978-952-498-109-5. Etrurian laaksot olivat viljavia, ja elintarvikkeita voitiin myydä naapurikansoille Piirtokirjoitus. 2. Muita mahdollisia vaikutteita ovat esimerkiksi triumfit, rakennusten pyörökaari ja kaariholvaus sekä roomalainen ylhäisökoti domus Seinämaalaus. Kirjoituksen käyttö oli tuohon aikaan vielä hyvin rajoittunutta, joten kreikan tätäkään kehitysvaihetta ei tunneta yhtä hyvin kuin myöhempiä. Kaupunkien välille syntyi ajoittain löyhiä liittoja, joissa uskonnolliset näkemyserot olivat yhtenä vaikuttimena Arkeologia. Muinaiskreikka Kirjallisia lähteitä on taas käytettävissä sen jälkeen kun kreikkalaiset noin vuoden 800 eaa. Viimeinen nimeltä tunnettu etruskin taitaja oli Rooman keisari Claudius (k Herodotos. Kreikka muodostaa indoeurooppalaisen kielikunnan sisällä oman erillishaaransa eikä sillä ole muita lähisukulaisia kuin korkeintaan muinainen makedonia, sikäli kuin sitä ei lasketa kreikan murteeksi. Näkyvin säilynyt todiste etruskeista ovat heidän laajat hautausmaansa Lyydia. lineaari-B-kirjoitus painui unohduksiin ja lähteet katoavat taas pitkäksi aikaa. tyrrhēnoi , lat Dionysios Halikarnassolainen. Indikatiivin käyttö kertoo, että puhuja pitää predikaatin kuvaamaa toimintaa todellisena. Pääartikkeli: Etruria Etruskien ydinalue oli Etruria (nyk 1000 eaa.. With a revised supplement. He rakensivat jopa kokonaisia kuolleiden kaupunkeja, joissa oli vainajia varten kalustettuja taloja Anatolia. painos 2005). Tämä johtui siitä että etruskien alueella oli monia metalliesiintymiä, joista louhittuja metalleja kreikkalaiset ostivat Joonia. Se esiintyy vielä klassisella kaudella (harvoin), sen jälkeen korkeintaan tietoisena vanhastavana ilmauksena. Edelleenkin arvellaan, että tuhkattu vainaja oli puoliso, soturiprinsessan mies Villanovan kulttuuri. Diesterweg, 1978, 2. Talossa oli kellari elintarvikkeiden säilytykseen Terramaren kulttuuri. ISBN 0-521-83307-8. Haudassa oli myös pieni pronssiarkku, jossa voi olla koruja Keltit. Toisin kuin esimerkiksi suomessa, painollista tavua ei erotettu muista tavuista pääasiallisesti suuremmalla äänenvoimakkuudella vaan eri äänenkorkeudella. Naiset saivat pitää oman nimensä avioituessaan, ja heidän asemansa suvun keskuudessa oli vahva Uurnakenttäkulttuuri. ind. Etruskien vaurastuminen perustui rautakauppaan kreikkalaisten kanssa, mutta myös kuparia, hopeaa ja mustaa buccero-keramiikkaa kaupattiin Hallstattin kulttuuri. nominatiivi: ilmaisee tekijää eli lauseen subjektia. Nämä nekropolit kertovat paljon etruskien elämästä Lemnos. Monet säilyneet tekstit ovat erittäin lyhyitä, esimerkiksi amforoiden kylkeen kaiverrettuja, sisältöä kuvaavia sanoja. Kauppayhteydet Kreikkaan saivat etruskit samalla omaksumaan kreikkalaisilta näiden kulttuurisia piirteitä, jotka ilmenevät etruskien taiteessa ja uskonnossa Etruria. Musiikillisen aksentin arvellaan kuitenkin jo hellenistisenä aikana väistyneen äänenvoimakkuuteen perustuvan aksentin tieltä. Jo noin 1100 eaa syntyi varhaisetruskilaisena pidetyn Villanovan kulttuurin varhaismuoto aiemman Terramaren kulttuurin tilalle Etruria. Esimerkkejä: aktiivi: hän pesee (jotakuta tai jotakin muuta) transitiivinen mediumi: hän pesee itselleen, omassa intressissään (jotakuta tai jotakin muuta) intransitiivinen mediumi: hän peseytyy, pesee itsensä passiivi: häntä pestään (=joku muu pesee hänet) Infiniittiset muodot infinitiivi ja partisiippi, jotka on olemassa preesensissä, futuurissa, aoristissa ja perfektissä kaikissa verbin genuksissa kaksi verbaaliadjektiivia -τος (-tos) -päätteinen, esimerkiksi φυλακτός (fylaktos), "vartioitu" tai "vartioitava (=jota voidaan vartioida)" -τέος (-teos) -päätteinen, esimerkiksi φυλακτέος (fylakteos), "vartioitava (=jota pitää vartioida)" Konjugaatiot Verbit voidaan jakaa karkeasti kahteen taivutuskategoriaan eli konjugaatioon. Molemmissa on tuhansia hautoja Toscana. Tähän ryhmään kuuluvat melkein kaikki maat, saaret ja kaupungit. tienoilla Vähä-Aasiasta saapuneiden joonialaisten sekoittuessa alkuperäisväestöön Po. Kielioppi Alla on esitetty joitakin yleisiä piirteitä, jotka ovat tunnusomaisia muinaiskreikalle, siis sekä klassiselle kreikalle, koinee-kreikalle että Bysantin ajan (kirjoitetulle) kreikalle. Hauta löytyi Tarquiniasta, noin 80 kilometrin päästä Roomasta, samasta vuorenrinteestä, josta on aiemmin löytynyt muitakin kuninkaallisia hautoja Campania. London: Longman, 1997. Etruskit roomalaistuivat lähes täysin ajanlaskun alkuun mennessä Keltit. F. Hauta on ehjä ja tutkimuksen kannalta hyvin arvokas Antiikin Kreikka. a, an) kehittyi kreikkaan vasta myöhemmin eikä sellaista muinaiskreikassa vielä tunnettu. Kreikan saariston Lemnoksella väitetään esiintyneen etruskien tyylistä kulttuuria Veji. eli a-deklinaatio: vartalot, jotka loppuvat vokaaliin -α (tietyissä tapauksissa myös -η ). Tämä johtui Keski-Euroopasta tapahtuneesta esikelttien ja kelttien kansainvaelluksesta Tarquinia. Syntyi uusi yleiskieli, jota kutsuttiin nimellä ”koinee” (he koine dialektos, yhteinen murre). Herodotos mainitsi etruskien lähteneen Lyydiasta, mutta Dionysios Halikarnassolaisen mukaan he olivat Italian alkuperäiskansa Caere. Näin sai alkunsa kreikan kielelle aivan viime aikoihin asti niin leimaa-antava diglossia eli kahden toisistaan selvästi poikkeavan kielimuodon (kirjoitetun ja puhutun kielen) rinnakkaisuus. Sukupuoli on varmistunut tutkimuksissa Populonia. . Myös Rooman pöytäseurueessa oli naisia, mutta he olivat orjia tai alaluokkaisia Vetulonia. Se taipuu niin kuin muutkin nominit. Naapurikansojen oli vaikea hyväksyä naisten itsenäistä asemaa Etruriassa Etruskin kieli. ens. Arkielämässä naisen tavallisia tehtäviä olivat kehrääminen ja kutominen, jotka olivat arvostettuja töitä Etruskin kieli. Näistä aktiivi ja mediumi periytyvät indoeurooppalaisesta kantakielestä, passiivi tuli myöhemmin niiden rinnalle (se ei siis korvannut mediumia kuten useimmissa muissa kielissä). Musiikista ja tanssista on epäsuoria todisteita, esimerkiksi esiintyjien kuvia seinämaalauksissa Kreikkalaiset aakkoset. Koinee Pääartikkeli: Koinee Hellenistisellä ajalla, itsenäisten kaupunkivaltioiden menetettyä merkityksensä ja koko itäisen Välimeren kasvaessa yhdeksi yhtenäiseksi kulttuuripiiriksi, vanhat murre-erot alkoivat tasoittua. Lisäksi on löydetty muuta arkeologista aineistoa Indoeurooppalaiset kielet. Koinee säilytti asemansa itäisen Välimeren valtakielenä myös Rooman valtakunnan aikana ja siitä tuli Uuden testamentin kieli ja kirkon yleiskieli. Talon muotoinen etruskihauta Maanalaisen tarquinialaisen haudan sisäänkäynti Cerveterissä osa hautakummuista on puolipallon muotoisia Kristinusko. feminiini: naispuolisina pidetyt olennot tai asiat, esimerkiksi ἡ γυνή (he gyne, nainen). Haudasta löytyi toinenkin vainaja Claudius. Sivistyneistö pystyi kuitenkin useimmiten kommunikoimaan keskenään. kreik Etruskien taide. Sen sijaan epämääräinen artikkeli (engl. Etruskit rakensivat kaupunkinsa usein kukkuloiden ja jyrkänteiden harjalle, missä niitä oli helppo puolustaa Terrakotta. Esimerkkejä: νοσεῖν , nosein = sairastaa, olla sairaana (ἀπο)θνῄσκειν , (apo)thneskein = (kuolla eli) tehdä kuolemaa, olla kuoleman kielissä Aoristivartalon aspekti on yleisesti ottaen punktuaalinen eli se korostaa tapahtuman hetkellisyyttä. Toscana), ja laajimmillaan heidän alueensa ulottuivat Po-joelta Campaniaan Tarquinia. Suvut Kuten useimmissa indoeurooppalaisissa kielissä (esimerkiksi latina, saksa, ruotsi, venäjä) mutta toisin kuin suomessa, kreikan sanat jakautuvat eri sukuihin eli genuksiin. Hänen ruumiinsa oli vain kasa tuhkaa Cerveteri. Antiikin Kreikan kulttuuri vaikutti ratkaisevasti länsimaiseen kulttuuriin ja kreikan kielellä on kirjoitettu lukuisia maailmanhistorian merkittävimpiin kuuluvia teoksia. On löydetty sarkofageja, piirtokirjoituksia ja seinämaalauksia Tarquinia. Sitä voidaan luonnehtia yksinkertaistetuksi versioksi attikalaisesta murteesta, ja se on pääosin ymmärrettävää nykykreikkalaisillekin. Etruskien vaikutusvalta alkoi vähetä 400–300 luvulla eaa Rauta. engl. Cerveterin haudat on rakennettu kaupungiksi katuineen ja aukioineen Etruskien uskonto. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 54 jaa.) Vetulonia. ens. Sisällysluettelo 1 Historia 2 Alue ja kaupungit 3 Kieli 4 Taide 5 Haudat 5.1 Prinssi osoittautui prinsessaksi 6 Yhteiskunta 6.1 Elinkeinot 6.2 Naisen asema Etruriassa 6.3 Asuminen 7 Vaikutus 8 Lähteet 9 Aiheesta muualla Historia Etruskien ruukkuja Etruskiväestön alkuperästä on eri käsityksiä Rooman valtakunta. Muut ajalliset suhteet kuin tulevaisuus tulevat siis periaatteessa vain ”kiertoteitse” esille aspektien kautta. Monet naiset olivat hyvin koulutettuja ja he osasivat lukea ja kirjoittaa Rooman kuningas. kollektiivinen yksikkö (siis sellainen sana, joka sisältää useamman kuin yhden asian, vaikka se on muodollisesti yksikkö; vrt. Prinssi osoittautui prinsessaksi Vuonna 2013 julkistettiin hautalöytö, johon on haudattu prinssi Tooga. Tuolloin kreikkalainen kielialue oli huomattavasti nykyistä laajempi ja kreikka oli pitkään koko itäisen Välimeren lingua franca. Tarquiniassa haudat on tehty maan alle kallion sisään Haruspeksi. Klassinen kreikka Pääartikkeli: Klassinen kreikka Klassisena aikana kreikka ei ollut yhtenäinen kieli, vaan se jakaantui useaan eri murteeseen, joiden keskinäinen ymmärrettävyys oli joskus heikkoa. Villanovan kukoistus oli noin 900-700 eaa. Auguuri. BoD, 2008 (SKS 1881). Alue ja kaupungit Civita di Bagnoregio, etruskien perustama kukkulakaupunki Triumfi. Kaksikkoa käytetään vain toisessa ja kolmannessa persoonassa. Erityisesti häät ja hautajaiset olivat naisten valmistelemia, mutta heitä oli myös papittarina Domus. ISBN 978-9004174184. Näiden välillä onkin paljon yhtäläisyyksiä Etruskit. Niissä tempuksissa, joita voidaan käyttää menneisyydestä puhuttaessa (sivutempuksissa), on olemassa vain indikatiivi. Naisen asema Etruriassa Etruskinaisen paikka ei ollut kotona Etruskit. Esimerkiksi kuorolyriikka oli yleensä kirjoitettu doorilaisella murteella. Tämä on todennäköistä, koska etruskien ja joonialaisten yhteiskunnat muistuttavat suuresti toisiaan . Se voi myös yksinkertaisesti kuvailla olotilaa tai jonkin asian laatua. He rakensivat omaperäisen korkeakulttuurin . Homeroksen eepokset on kirjoitettu taiteellisella sekakielellä, jossa yhdistyy monen eri murteen ja aikakauden vaikutus ja jota kukaan ei puhunut sellaisenaan. Etruskikulttuuri oli leimallisesti kaupunkikulttuuri . Tämä johti kirjakielen käytön tyrehtymiseen vuosisadoiksi, mikä oli omiaan entisestään höllentämään puhutun kielen suhdetta kirjoitettuun kieleen eli käytännössä muinaiskreikkaan. Kaupunkivaltioita hallitsivat alun perin etruskikuninkaat (lucumot), joiden valta kuitenkin siirtyi ajan kuluessa osittain yläluokan käsiin . pääte -μι ): verbit, joissa pääte lisätään suoraan vartaloon Katso myös Antiikin Kreikka Kreikkalainen kirjaimisto Kirjallisuutta Kielen historia Beekes, Robert: Etymological dictionary of Greek 1–2. Tämä vaurastutti yläluokkaisia sukuja, jotka olivat hallitsevassa asemassa etruskikaupungeissa . Muut modukset kertovat, että puhuja pitää sitä kuvitteellisena, ei (vielä) todellisena. Etruria muodostui hajanaisesta joukosta kaupunkivaltioita, joita yhdistivät kieli, uskonto ja yhteiskunnalliset olot . Passiivi kertoo, että subjektiin vaikuttaa sellainen toiminta, johon subjekti itse ei ole osallinen. Pohjoisessa vastaan tulivat keltit, etelässä kreikkalaiset siirtokunnat . Koine-aikana elävä, puhuttu kieli koki suuria muutoksia ja muistutti jo roomalaisajalla äännemaailmaltaan enemmän nykypäivän kreikkaa kuin klassista kieltä. Etruskien sivilisaatiota pidetään Italian merkittävimpänä esiroomalaisena kulttuurina . Arvokkaita tietoja saadaan myös antiikin kreikkalaisten kielentutkijoiden (grammaatikkojen) omista asiaa koskevista maininnoista. . Eri kehitysvaiheiden tarkempia erikoispiirteitä käsitellään niitä koskevissa erillisissä artikkeleissa. Haudasta löytyi luuranko kivivuoteella, ja sen vierestä keihäs ja rintakehältä solkia, jotka tulkitaan viitan soljiksi . Deklinaatiot Nominit jakautuvat kolmeen eri taivutuskategoriaan eli deklinaatioon riippuen siitä, mihin kirjaimeen niiden vartalo päättyy. Talo oli kooltaan 10*15 metriä, ja se oli rakennettu ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla eaa . Kreikassa sukuja on kolme: maskuliini: miespuolisina pidetyt olennot tai asiat, esimerkiksi ὁ ἀνήρ (ho aner, mies). Yhteiskunta Elinkeinot Terrakottaveistos etruskinaisesta . Esimerkkejä: ingressiivinen: νοσῆσαι , nosesai = sairastua, tulla sairaaksi efektiivinen: (ἀπο)θανεῖν , (apo)thanein = kuolla (viittaa kuolinhetkeen) Perfektivartalon aspekti on resultatiivinen eli se korostaa toiminnan lopputulosta. Viitasta ei ole jälkiä . Maantieteellisesti katsoen kreikan kielen ydinalueet vakiintuivat noin vuoden 2000 eaa. Kreikkalaisvaikutteita on ollut suhteellisen paljon niin taiteessa kuin muillakin aloilla . ja ne on kirjoitettu mykeneläisellä lineaari B-kirjoituksella. Vaikka sitä kirjoitettiin hyvin tunnetulla kreikkalaisten aakkosten muunnelmalla, siitä on säilynyt ja kyetty kääntämään vain katkelmia . Muu käyttö: separatiivi (alkuperä) sekä genetivus absolutus -konstruktio. Tarquinian ja Cerveterin etruskihautausmaat ovat nykyisin Unescon maailmanperintökohde . suom. Mahdollisena pidetään sitä, että etruskikulttuuri syntyi vuoden 1000 eaa . Esimerkiksi pan sirkumfleksillä tarkoittaa "kaikki", kun taas sama sana akuutilla on jumala Panin nimi. Etruskit oppivat foinikialaisilta hammaslääkintätaidon, johon sisältyi kultasiltojen ja osaproteesien teko . Suomeksi toimittanut Erkki Sironen. Roomalaiset lainasivat etruskeilta monia tapoja . Pontén, Frithiof: Klassisen kreikan alkeisoppikirja. Vejin ja seuraavan vuosisadan aikana myös muut tärkeät etruskikaupungit . Persoonat ensimmäinen persoona (minä / me) toinen persoona (sinä / te / te kaksi) kolmas persoona (hän, se / he, ne / he kaksi, ne kaksi) Modukset Tapaluokkia eli moduksia, jotka kuvastavat puhujan suhtautumista predikaatin kuvamaan toimintaan, on muinaiskreikassa neljä: indikatiivi, optatiivi, konjunktiivi ja imperatiivi.

0 - Muinaiskreikka
1 - Latina
2 - Italia
3 - Antiikki
4 - Korkeakulttuuri
5 - Sarkofagi
6 - Piirtokirjoitus
7 - Seinämaalaus
8 - Arkeologia
9 - Herodotos
10 - Lyydia
11 - Dionysios Halikarnassolainen
12 - 1000 eaa.
13 - Anatolia
14 - Joonia
15 - Villanovan kulttuuri
16 - Terramaren kulttuuri
17 - Keltit
18 - Uurnakenttäkulttuuri
19 - Hallstattin kulttuuri
20 - Lemnos